Về

Gửi Css là gì?

Gửi Css là một trang web chỉ giới thiệu các thiết kế trang web tốt nhất trên web và cho phép bạn (nhà thiết kế web) gửi các thiết kế dựa trên css của mình. Gửi Css đã xuất hiện được một thời gian và kể từ khi bắt đầu, chúng tôi đã cố gắng chỉ giới thiệu những trang web mà chúng tôi cảm thấy xứng đáng được giới thiệu. Chúng tôi cố gắng loại bỏ tất cả các trang web không xứng đáng và kết hợp tất cả các trang web tốt.

Nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi

Chúng tôi đã thấy nhiều nguồn cấp dữ liệu RSS từ các phòng trưng bày thiết kế css khác nhau không cắt giảm được. Một số trong số chúng thậm chí không có hình thu nhỏ trong đó. Chúng tôi đã đưa một số công việc vào nguồn cấp dữ liệu của mình để bạn có được thứ mình muốn mà không cần thêm nội dung. Bên phải là ảnh chụp nhanh về nguồn cấp dữ liệu rss của chúng tôi trông như thế nào trong Google Reader.